Sodelavci

Pri oblikovanju zahtevnejših in kompleksnejših rešitev vašega interierja sodelujemo z arhitekturnim birojem.
Pri izbiri bele tehnike sodelujemo z izkušenimi svetovalci podjetja Jez d.o.o.
Pri izdelavi drsnih vrat sodelujemo z izkušenimi mojstri podjetja MMP d.o.o.